16 T9, 2022

Làm sao để thấy Đức Phật thật? - Bé 6 tuổi gửi câu hỏi tới Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thế nào là "Đức Phật thật"? Làm sao để chân thật thấy được Đức Phật? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video "Làm sao để thấy Đức Phật thật?" trên đây.

43 0

16 T9, 2022

Làm sao để thấy Đức Phật thật? - Bé 6 tuổi gửi câu hỏi tới Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thế nào là "Đức Phật thật"? Làm sao để chân thật thấy được Đức Phật? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video "Làm sao để thấy Đức Phật thật?" trên đây.

43 0
2

Bình luận (0)