29 T11, 2022

Làm sao để tha thứ cho người đã có lỗi với mình?

Con đã bị bạn nói dối và lừa hết tiền, con vẫn không buông được nỗi hận này khi nhớ lại những gì cậu ta đã làm với con. Làm sao con có thể buông bỏ và tha thứ được ạ?

4176 12
108

29 T11, 2022

Làm sao để tha thứ cho người đã có lỗi với mình?

Con đã bị bạn nói dối và lừa hết tiền, con vẫn không buông được nỗi hận này khi nhớ lại những gì cậu ta đã làm với con. Làm sao con có thể buông bỏ và tha thứ được ạ?

4176 12
108

Bình luận (12)