29 T8, 2022

Làm sao để rèn luyện tính kiên trì, kiên nhẫn?

Con là một người thiếu kiên nhẫn và kiên trì trong mọi công việc, vì vậy con mong Sư Phụ có thể giải thích cho con về nhân quả vì sao con lại thiếu kiên nhẫn, kiên trì và cách khắc phục như thế nào ạ...

217 2
7

Bình luận (2)