Con bạch Thầy.
Chúng con là Phật tử tại gia còn lo cho gia đình, bố mẹ, chồng con nên không mua đồ chay được, phải đi chợ mua thức ăn mặn về nấu. Con biết đã là quy y giữ giới thì không được sát sinh, con chỉ mua đồ ăn sẵn như: thịt lợn hoặc những con cá, tôm đã chết. Con nghe các Thầy giảng tội ăn – giết bằng nhau, vậy con phải làm thế nào? Lại nữa, con bỏ dần không ăn những con vật 4 chân, 2 chân, ăn con không có chân nhưng nghe kinh Địa Tạng, Thầy giảng ăn con cá, con trạch nhiều cũng bị đọa địa ngục thì phải làm sao?

Câu Trả Lời Từ Thầy Thích Trúc Thái Minh Về Việc Sát Sinh

Không biết ai bày ra cái trò không ăn con 4 chân, ăn con 2 chân chắc ăn thịt người, gà, vịt hai chân. Thế rồi ăn con 2 chân, không được ăn con không chân. Toàn là lý luận không đúng. Ăn con nào cũng thế. Con nào cũng ham sống sợ chết, con nào cũng muốn sống. Ăn con nào cũng giống con nào, nghe không?

Trong kinh Phật vẫn dẫn về nhân quả của việc sát sinh đó là tổn mạng, mình sẽ bị mạng sống ngắn ngủi hoặc hay sinh bệnh tật. Đấy là nhân quả của việc sát sinh. Nhưng đối với giới luật của Phật tử tại gia thì trọng tâm nhất là không giết người vì người tại gia khó tránh việc sát sinh, còn đối đãi còn phải này khác. Tất nhiên giết người là quả báo cực nặng. Giết những con vật nhỏ nhít quả báo nó nhẹ hơn, vì phẩm loại của chúng nó thấp hơn người.

Chúng sinh Phật chia ra làm mấy hạng? Có hạng bậc thượng thượng, bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Trong đó những loại sinh vật dù là 4 chân hay gà vịt 2 chân cho đến loài không chân thì cũng là chúng sinh bậc hạ, thì sát sinh ấy có tội báo, nhưng tội báo ấy nhẹ. Nhưng mà giết người là trọng tâm nhất nên giới luật của Phật tử tại gia trọng tâm nhất là không được giết người. Còn việc sát sinh chúng ta bớt chừng nào tốt chừng ấy. Thầy biết là các Phật tử tại gia là khó tránh việc này lắm!

Không phải bỏ ăn con 4 chân, sang con 2 chân rồi đến con không chân. Ăn con nào cũng có cái báo của nó dù có chân hay không chân cũng thế. Ví dụ Thầy nói có loài không chân mà có rất nhiều chân. Như loài rắn không chân nhưng mỗi cái vảy của nó chính là chân của nó, con cá thì cái vây đó chính là cái chân của nó.

Xem thêm: Phá Thai Quả Báo Sẽ Như Thế Nào?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận