24 T5, 2022

Làm sao để được cha mẹ người yêu tin tưởng?

Chúng con luôn đồng cảm và thấu hiểu cho nhau nhưng bên cạnh đó bản thân con cũng đang gặp một chút bối rối và lo lắng đó là làm sao để có được niềm tin của bố mẹ người yêu bởi lẽ khi yêu thì bản thân con đã xác định yêu lâu dài và có thể sẽ tiến tới hôn nhân?

115 0

24 T5, 2022

Làm sao để được cha mẹ người yêu tin tưởng?

Chúng con luôn đồng cảm và thấu hiểu cho nhau nhưng bên cạnh đó bản thân con cũng đang gặp một chút bối rối và lo lắng đó là làm sao để có được niềm tin của bố mẹ người yêu bởi lẽ khi yêu thì bản thân con đã xác định yêu lâu dài và có thể sẽ tiến tới hôn nhân?

115 0
5

Bình luận (0)