Con bạch Thầy!
Con đã thọ giới của Phật, nhưng con ở quê vì thế con phải làm ruộng. Khi làm ruộng thì phải phun thuốc, nếu không phun thuốc thì sâu bọ côn trùng sẽ phá, còn nếu phun thuốc thì phạm giới của Phật. Vậy con phải làm sao ạ?

Thầy Thích Trúc Thái Minh Trả Lời:

Các Phật tử đang làm nghề nông, nếu không phun thuốc thì côn trùng sẽ phá hoại hết. Cái này các Thầy cũng không cấm được. Chúng ta phun đừng có tâm giết hại là được. Nhưng nếu chúng ta có tâm từ lớn thì có thể giải trừ được sâu. Thầy khuyên quý Phật tử trước khi phun thuốc nên niệm Phật với tâm từ bi, không có ác tâm.

Có một bài kinh nói như thế này: khi đức Phật và đại chúng đi du hoá một thời gian trở về tinh xá, vì tinh xá để lâu nên trong nhà vệ sinh có rất nhiều côn trùng. Đức Phật mới sai ngài A-nan đi dọn dẹp, nhưng khi ngài A-nan vào trong nhà vệ sinh thấy nhiều côn trùng quá, nên ngài không dám dọn sợ làm chúng chết. Ngài mới bạch Phật: trong nhà vệ sinh rất nhiều con trùng con không dám giết, nhưng Phật nói: ta bảo ông dọn nhà vệ sinh chứ đâu bảo ông sát sinh. Ngài A-nan hiểu ý Phật nên ngài vào làm bình thường. Như vậy chúng ta làm việc nhưng không có ác tâm, phun thuốc thì cứ phun không khởi ác tâm là phải giết nó là được.

Xem thêm: Nghiệp Là Gì? Nhân Quả Là Gì?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *