Bạch Thầy!
Con muốn làm nhà, nhưng chồng con bảo không làm nhà ở tuổi 43, phải đi “mượn tuổi” và xem ngày tốt mới làm được. Mong Thầy hoan hỷ chỉ cho con như vậy có đúng không ạ?

Thầy Thích Trúc Thái Minh trả lời về việc xem tuổi, xem ngày khi làm nhà:

Đối với tinh thần Đạo Phật, không chấp nhận có ngày giờ, tuổi tốt, tuổi xấu. Trong kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung Đức Phật có nói điều này rất rõ. Tốt xấu hay không là do phước hay nghiệp của mình. Mình dự trữ đầy đủ phúc lành, nghiệp lành thì việc đó sẽ tốt. Còn mình không tích lũy phúc báu, tạo nhiều ác nghiệp thì việc đó sẽ xấu. Người ác nghiệp nhiều thì khó có nhiều điều tốt lành.

Cho nên tất cả việc dựng vợ, gả chồng, xây nhà… nếu chúng ta thấy nhân duyên hội đủ thì chúng ta làm, không nên đặt nặng về ngày, giờ. Chồng Phật tử này tuổi 43, chắc là đi xem bói họ nói là Kim Lâu nên sợ không dám làm. Nhưng việc đó là không đúng. Nếu vợ chồng thấy đã có đủ điều kiện để làm thì cứ làm bình thường, đừng câu chấp vào tuổi, ngày giờ. Như thế chúng ta rất là khổ. Nhưng trước khi làm, các Phật tử nên thỉnh chư Tăng xuống để cáo bạch với Sơn thần, Thổ địa, Long thần, bạch Phật chứng minh là được.

Các bài bạn nên xem thêm:

Sắp lễ gì khi đổ mái làm nhà

Hướng dẫn nghi thức động thổ, đổ móng, đổ mái, khánh thành nhà (xưởng,…) mới

Đổ mái làm nhà, phải cúng trước hay sau?

Mua phải nhà từng có người tự tử, tán gia bại sản, làm sao để hóa giải?

Tai họa hết không khi dâng sao giải hạn?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

2 bình luận