“… Quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn, hay còn gọi là sách làm chủ vận mệnh, dạy các con cách sống tu dưỡng bản thân để chuyển hóa số mệnh của mình. Các con biết, cuộc đời chúng ta, ai cũng có vận mệnh. Vận mệnh đó có thể là may mắn hay bất hạnh. Nếu biết đọc quyển sách này và ứng dụng thực hành lời dạy trong sách, thì các con sẽ chuyển hóa số mệnh của mình từ bất hạnh thành may mắn, từ đau khổ thành an vui và được những điều tốt lành.
Còn tràng hạt này là món quà tặng cho các cô gái. Đây cũng là một pháp khí trong chùa. Các con đeo tràng hạt vào tay, khi nào trong lòng có điều buồn phiền, giận hờn thì các con mang tràng hạt ra niệm “Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát” để các con được Đức Bồ Tát Quan Thế Âm độ trì cho mình, khiến tâm được mát mẻ, thanh lương và được những điều tốt đẹp, may mắn.” – Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.
Đó là ý nghĩa 2 món quà mà các tân lang, tân nương được Sư Phụ trao tặng trong lễ Hằng thuận chùa Ba Vàng. Hy vọng rằng, các tân lang, tân nương sẽ luôn ghi nhớ bài học này để áp dụng, thực hành khiến cho cuộc sống được an vui, hạnh phúc trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.
>>> Lễ Hằng thuận là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa việc tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh tặng cho các cặp đôi tân lang, tân nương 2 món quà ý nghĩa trong buổi Lễ Hằng thuận
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh tặng cho các cặp đôi tân lang, tân nương 2 món quà ý nghĩa trong buổi Lễ Hằng thuận
Hai bạn cùng đọc những lời dạy sâu sắc, ý nghĩa trong quyển Liễu Phàm Tứ Huấn.
Hai bạn cùng đọc những lời dạy sâu sắc, ý nghĩa trong quyển Liễu Phàm Tứ Huấn
Hy vọng rằng, các tân lang, tân nương sẽ luôn ghi nhớ lời Phật dạy để áp dụng, thực hành khiến cho cuộc sống được an vui, hạnh phúc
Hy vọng rằng, các tân lang, tân nương sẽ luôn ghi nhớ lời Phật dạy để áp dụng, thực hành khiến cho cuộc sống được an vui, hạnh phúc

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài