“Đức Phật ra đời cứu khổ cho thế gian chính bằng giáo lý Tứ Thánh Đế. Cho nên, có thể nói Tứ Thánh Đế cứu thế gian. Nếu không có Tứ Thánh Đế, thế gian không thể hết khổ.” – Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.
Thấy chúng sinh trôi lăn trong vô lượng kiếp luân hồi, chịu khổ mà không biết lối ra nên Đức Phật xuất sinh nơi đời và thuyết con đường diệt khổ cho chúng sinh. Và con đường đó chính là con đường Tứ Diệu Đế. Đây được gọi là bốn sự thật cao quý của cuộc đời, giúp chúng sinh diệt mọi khổ đau, đạt được hạnh phúc.
Vì thế, trong kinh Tam Bảo (kinh Châu Báu), Đức Phật dạy rằng, một vị chân nhân mà liễu ngộ Tứ Thánh Đế thì luôn tự tại bất động, không bị giao động bởi bất kỳ một điều gì.
Kính mời quý Phật tử cùng lắng nghe video trên đây để hiểu thêm về sự cao quý của Tứ Diệu Đế.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài