Trong kinh Tam Bảo (kinh Châu Báu), Đức Phật tán thán Tăng Bảo là châu báu thù diệu, bởi ý chí quyết tâm, không một điều gì có thể lay chuyển:
“Các ngài tâm kiên cố
Ly dục sống Thánh Đạo
Khéo chân chính thiện hành
Lời Phật Gotama
Chứng đạt được quả vị
Thể nhập đạo Bất Tử
Hưởng tịch tịnh dễ dàng
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu.”

Tăng Bảo là những người quyết chí tu tập, hoằng truyền và giữ gìn mạng mạch Phật pháp
Tăng Bảo là những người quyết chí tu tập, hoằng truyền và giữ gìn mạng mạch Phật pháp

Chư Tăng là một tập thể những người sống đời tri túc, bỏ những điều khó bỏ, hành những pháp khó hành. Dẫu con đường cầu đạo có dài, có xa và nhiều lắm chông gai nhưng các Ngài vẫn kiên định, quyết dấn thân và bước đi. Bởi các Ngài biết rằng, Đức Phật đã đi và đã đến đích, giờ chỉ còn thực hành lời Phật dạy thì sẽ đến được đích, đó chính là Niết bàn tuyệt đối.
Kính mời quý Phật tử cùng lắng nghe video trên đây để hiểu thêm về ý chí cao quý của Tăng Bảo.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận