Thuở xưa, khi thành Vesali bị dịch bệnh kéo dài, Đức Phật đã thuyết bài kinh Tam Bảo (kinh Châu Báu) để các Thầy Tỳ-kheo tụng đọc. Nhờ uy lực của Tam Bảo và năng lực tăng thượng tâm của Tăng đoàn, thành Vesali đã nhanh chóng thoát khỏi dịch bệnh, hạn hán.

Bài kinh ca ngợi sự xuất hiện vi diệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sự kiện Ngài đản sinh là sự kiện vô tiền khoáng hậu của nhân loại, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho số đông. Trong kinh Tăng Chi Bộ đã viết: “Sự xuất hiện của một người, này các Tỳ-kheo, khó gặp được ở đời. Người ấy là ai? Là Như Lai, bậc A-la-hán, Chính Đẳng Giác. Sự xuất hiện của Người này, này các Thầy Tỳ-kheo, khó gặp ở đời’’.
Kính mời quý Phật tử và các bạn tiếp tục lắng nghe lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh – kinh Tam Bảo (Châu Báu) phần 4 để hiểu hơn về sự cao quý của Đức Phật.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận