Nghiệp là nhân quyết định tất cả, vậy nghiệp từ đâu mà sinh ra?
Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền Bồ Tát có dạy: “Nếu tội chúng sinh có hình tướng, thì tất cả hư không cũng không thể chứa hết”.

Quả thật như vậy, chúng sinh trôi lăn trong tam giới, gây tạo biết bao nhiêu ác nghiệp từ ba nghiệp thân, khẩu, ý; gây ra hết đau khổ này chồng chất lên đau khổ khác mà không có điểm dừng. Nếu tu tập để sửa đổi và tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý thì lộ trình tìm đến hạnh phúc, an lạc của con người sẽ được rộng mở hơn, là nhân duyên thù thắng để thoát khỏi vòng trầm luân sinh tử triền miên này.

Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi lắng nghe video Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải về Tu Thân – Khẩu – Ý trong Kinh Nikaya để hiểu rõ hơn về cách tu sửa ba nghiệp thân, khẩu, ý!

Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:

 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

2 bình luận