Trong suốt 49 năm thuyết Pháp, Đức Phật đã đi khắp mọi quốc độ giáo hóa chúng sinh. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào Thế Tôn cũng tùy căn cơ của mỗi người mà “dĩ bất biến ứng vạn biến”, khéo phương tiện hóa độ chúng sinh. Vậy nên, ai ai cũng được lợi ích từ việc lắng nghe Pháp và thực hành những lời Phật thuyết.

Trong video Nghe Pháp Được Lợi Ích, Thầy Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải lời Phật dạy về người thuyết Pháp và người nghe Pháp. Hai đối tượng trên phải làm sao và như thế nào mới đúng lời Phật dạy?

Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải Kinh NikayaNghe Pháp Được Lợi Ích

Ngoài ra, các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận