Đạo Phật là đạo của tự do, là đạo của chân lý. Đức Thế Tôn đã tự mình dấn thân đi tìm chân lý và mang ánh sáng giải thoát soi rọi thế gian đang chìm trong u tối. Và Ngài cũng luôn dạy các đệ tử của mình phải tự “thắp đuốc mà đi”.

Trong bóng tối của vô minh, chỉ có giáo Pháp của Phật mới là “ngọn đèn” dẫn chúng ta thoát khỏi nhà lửa sinh tử.

Hãy lắng nghe video Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng kinh Nikaya – Phẩm Dùng Chính Pháp Làm Ngọn Đèn để hiểu thêm chi tiết các bạn nhé!

Các bạn nghe và tải bản MP3 tại đây:

 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận