08 T12, 2020

Khỏi bệnh tổ đỉa nhờ thực hành Phật Pháp tại chùa Ba Vàng

Nhờ thực hành Phật Pháp theo sự hướng dẫn của chùa Ba Vàng, bạn trẻ thuộc đạo tràng Phúc Truyền đã thoát khỏi căn bệnh kỳ quái như căn bệnh nấm tổ đỉa.

646 17
65

Bình luận (17)