Từ ngày 21/6/Canh Tý, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng bắt đầu thực hành công hạnh 21 ngày tu tập trong rừng, để cầu nguyện hóa giải đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, với tâm từ bi của bậc Sa-môn đệ tử Phật, mong muốn Phật tử hiểu sâu, hiểu kỹ kinh Tam Bảo, Sư Phụ đã sắp xếp thời gian tu tập, quang lâm Chính điện để tiếp tục giảng trạch bài kinh.

Gia đình Phật tử hướng tâm cầu thỉnh Sư Phụ giảng Pháp
Gia đình Phật tử hướng tâm cầu thỉnh Sư Phụ giảng Pháp
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm Chính điện giảng trạch bài kinh Tam Bảo
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm Chính điện giảng giải bài kinh Tam Bảo

Buổi giảng được phát sóng trực tuyến trên các kênh truyền thông của chùa để Phật tử có thể học Pháp tại nhà. Cảm niệm ân đức của Tam Bảo, Phật tử chùa Ba Vàng từ nhiều tỉnh thành trên đất nước sắp xếp công việc, dành thời gian học Pháp qua màn hình nhỏ.

Mặc dù không về chùa được nhưng gia đình Phật tử đã dành thời gian để học Pháp trực tuyến
Mặc dù không về chùa được nhưng gia đình Phật tử đã dành thời gian để học Pháp trực tuyến
Phật tử ghi chép thật cẩn thận những lời pháp nhũ quý báu từ Sư Phụ để ứng dụng thực hành
Phật tử ghi chép thật cẩn thận những lời Pháp nhũ quý báu từ Sư Phụ để ứng dụng thực hành

Học Pháp giúp các Phật tử hiểu được lời Phật dạy, từ đó phát sinh lòng thành kính và tư duy sâu sắc hơn ân đức của Tam Bảo. Khi ấy, việc tụng kinh Tam Bảo để cầu nguyện đại dịch COVID-19 sớm được tiêu trừ, đất nước sớm được bình an trở lại mới được thành tựu. Như lời Sư Phụ từng dạy: “Chúng ta phải tán dương công đức Tam Bảo với tâm hiểu Tam Bảo, từng lời kinh trong bài, chúng ta hiểu nghĩa rõ ràng, tụng lên với cả cái tâm mình được thu nhiếp trong đó, hòa với nghĩa của kinh thì chúng ta mới được công năng, lợi ích hộ trì.”

Phật tử nhí chắp tay cung kính đảnh lễ, hướng về Sư Phụ qua màn hình nhỏ
Phật tử nhí chắp tay cung kính đảnh lễ, hướng về Sư Phụ qua màn hình nhỏ
Các Phật tử luôn chăm chỉ học Pháp từ Sư Phụ để hiểu hơn về lời Phật dạy, từ đó tăng trưởng lòng tin nơi Tam Bảo
Các Phật tử luôn chăm chỉ học Pháp từ Sư Phụ để hiểu hơn về lời Phật dạy, từ đó tăng trưởng lòng tin nơi Tam Bảo

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận