Khi có công đức, chúng ta có thể hồi hướng công đức cho một gì đó của bản thân, hay cho những người đang sống, hoặc người đã quá vãng. Chúng ta còn có thể hồi hướng cho khắp pháp giới, như bài kệ “Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo.”
Nhưng nếu cứ đem công đức của mình đi hồi hướng như vậy thì phước báu của chúng ta sẽ bị giảm hết đi sao?

>>> Cách duy nhất để tạo ra phước báu theo lời Phật dạy
Câu hỏi: “… Trong kinh Địa Tạng viết khi làm việc thiện phóng sinh, ăn chay, tụng kinh,… 7 phần công đức phước báu thì người mất chỉ nhận được 1 phần, còn lại 6 phần người cõi dương nhận được. Sau đó ở phần hồi hướng con lại thấy nói đem công đức này hướng về khắp tất cả. Phần công đức bị phân chia nhiều như vậy thì con có vô tình làm cho phần công đức của người thân đã mất đáng lẽ được nhận giảm bớt đi không ạ?…”
Để hiểu rõ hơn về việc hồi hướng công đức, kính mời quý Phật tử và các bạn lắng nghe video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trên đây.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận