Quả đất, dù ai quăng bỏ lên nó những vật bất tịnh, hay giẫm đạp nó, nó cũng không hờn giận, không khởi tâm yêu ghét. Có lẽ vì thế, nhân dân ta ví người hiền lành, có đức nhẫn nhục“lành như đất”. Ngoài ra, quả đất có nhiều đặc tính ý nghĩa, chúng ta có thể học tập từ nó.
Như trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Đại đức Na Tiên đã dẫn ra 5 đặc tính tốt đẹp mà không chỉ người đệ tử tu Phật, ai cũng có thể học tập để vững vàng hơn trong cuộc sống.
Tiếp tục lộ trình học kinh Mi Tiên Vấn Đáp, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Pháp thoại “Học từ quả đất (phần 1) – kinh Mi Tiên Vấn Đáp, câu 198” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài