Để có một mùa vụ bội thu, không thể thiếu được các yếu tố như đất, nước, phân, cần, giống. Trong đó, yếu tố hạt giống là đặc biệt cần thiết. Gieo hạt giống cũng như chúng ta gieo nhân. Hạt giống là nhân ban đầu. Hạt giống ấy phát triển thành cây, cây cho hoa, kết quả.

>>> Gieo nhân nhỏ nhưng gặt quả lớn – Chớ khinh thường tội lỗi nhỏ

Một hạt giống nhỏ bé có thể kết quả nhiều vô số. Ví như chỉ một ít hạt thóc giống có thể cho ra hàng tấn thóc sau một vụ mùa. Gieo nhân cũng vậy. Nếu chúng ta coi thường một nhân, một tội lỗi, một giới nhỏ, coi nó không đáng quá thì quả phải nhận có thể sẽ rất lớn.
Trên đây là Pháp thoại: “Học từ hạt giống – Kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 190” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải, sẽ giúp quý Phật tử hiểu rõ thêm về những điều có thể học được từ hạt giống.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài