Trong cuộc đời, con người luôn luôn có nhu cầu học hỏi, mở mang tầm hiểu biết. Từ quá trình học hỏi ấy, chúng ta dần hoàn thiện mình, tăng trưởng trí thức. Đặc biệt, với người đệ tử Phật, sự học hỏi chính là quá trình văn, tư, tu; giúp bản thân ngày một tiến đạo.
Chúng ta có thể học ở mọi nơi, mọi lúc và học từ bất kỳ ai, loài vật, vật hoặc hiện tượng nào đó. Một minh chứng rõ ràng cho điều này, đó là trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Tỳ-kheo Na Tiên đã chỉ ra những đức tính cần học hỏi của rất nhiều loài, hiện tượng, sự việc. Không chỉ người xuất gia mà cả người tại gia đều có thể học hỏi.
Tiếp tục lộ trình tìm hiểu, học hỏi từ các hiện tượng trong cuộc sống, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Pháp thoại “Học từ biển cả – Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 197” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài