“Mặt trời soi chiếu thế gian,
Huy hoàng thay Pháp Phật nhiệm màu.
Cùng nhau hát vang,
Cùng nhau tán dương,
Pháp Phật nhiệm màu.
Vầng thái dương chiếu soi,
Vạn chúng sinh thoát khỏi mê lầm.
Hạnh phúc thay thế gian này,
Nhờ sáng soi bởi Pháp Phật nhiệm màu.
Lòng chúng con bừng sáng lên,
Bởi Pháp Phật nhiệm màu.”
Lời bài hát mang một ý nghĩa rất đặc biệt: Tán dương ân đức của Tam Bảo. Mỗi Phật tử hãy hát theo cảm nhận của mình, gửi gắm tâm mình vào đó. Mặc dù giai điệu có khác nhau, nhưng khi hát chúng ta đều một lòng hướng tâm tri ân Tam Bảo.
Với tâm thành tín đối với Tam Bảo, khi hát bài hát đặc biệt này sẽ mang lại công đức, phước báu cho chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta cũng hồi hướng tâm nguyện thiện lành đến với tất cả thế nhân, cầu cho thế giới được an lành dưới ánh từ quang của mười phương Chư Phật.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài