03 T6, 2022

Hay gặp tai họa khi chặt cây to là do đâu? Làm sao để hóa giải?

Nhà con có trồng 2 cây trong sân để làm cảnh, đến nay cũng đã hơn 8 năm, vì cây to và chiếm nhiều diện tích sân quá nên con đã di rời một cây ra ngoài cổng. Từ khi đó, gia đình con bỗng nhiên gặp phải rất nhiều chuyện không may.

188 0

03 T6, 2022

Hay gặp tai họa khi chặt cây to là do đâu? Làm sao để hóa giải?

Nhà con có trồng 2 cây trong sân để làm cảnh, đến nay cũng đã hơn 8 năm, vì cây to và chiếm nhiều diện tích sân quá nên con đã di rời một cây ra ngoài cổng. Từ khi đó, gia đình con bỗng nhiên gặp phải rất nhiều chuyện không may.

188 0
6

Bình luận (0)