Vào ngày 07/4/2019 (tức ngày 03/3/Kỷ Hợi), CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng đã về chùa sinh hoạt và học pháp. Tuy đang trong thời gian tĩnh tu nhưng Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã dành thời gian ra gặp gỡ và động viên các bạn. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã nói chùa Ba Vàng có 2 món quà rất quý.

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài