4
13

Giương cao ngọn đuốc trí tuệ - Bài học từ con bọ cạp

Lời Thầy dạy, 27/5/2021 09:59
4
13

Kính thưa đại chúng! Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Đại đức Na Tiên nói đặc thù của con bọ cạp là lấy cái đuôi làm vũ khí, đi đâu cũng giơ đuôi lên. Nếu gặp con mồi, kẻ thù hay kể cả loài người, nó sẽ dùng cái đuôi để chiến đấu, tấn công đối phương. Ngài nói vị Tỳ-kheo cũng nên học điều này: “Vị Tỳ-kheo có tuệ (trí tuệ) là khí giới, đi đâu cũng hằng lấy tuệ lên để nhìn ngắm xem xét.”

Từ lời Đại đức Na Tiên, chúng ta thấy, vị Tỳ-kheo phải lấy trí tuệ giống như gươm, kiếm sắc bén để tiêu diệt kẻ thù - đó là giặc phiền não, ma binh tham dục, sân giận, tà kiến. Vị ấy đi đâu, ở đâu, làm việc gì cũng phải giương cao ngọn đuốc trí tuệ để soi sáng mọi việc của mình.

Đạo Phật là đạo của trí tuệ, cũng là con đường đi đến chân lý. Mục đích của đạo Phật là diệt khổ, đem an vui cho mọi loài, là giác ngộ, giải thoát; nhưng muốn giác ngộ, giải thoát, chúng ta phải có trí tuệ. Trí tuệ là thứ duy nhất đưa chúng ta đến bến bờ giác ngộ, giải thoát. Cho nên, người có trí tuệ mới biết được con đường đưa đến an lạc, hạnh phúc, còn người ngu si, mê muội, không có trí không thể nào thành tựu được con đường này.

… Vì vậy, người tu phải lấy trí tuệ để soi chiếu mọi việc, chứ không thể làm một cách bồng bột, theo cảm tính. Hằng ngày chúng ta thực hành chính niệm, tỉnh giác trong mọi việc, đó là chúng ta đang giương cao phẩm chất trí tuệ của mình.

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: "Học từ con bọ cạp - Câu 211, kinh Mi Tiên Vấn Đáp)

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Tiếp tục lộ trình trạch giảng kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải

Tiếp tục lộ trình trạch giảng kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải "câu 211 - Học từ con bọ cạp"

Chư Tăng lắng nghe và ghi chép lại lời dạy của Sư Phụ, trau dồi văn tuệ

Chư Tăng lắng nghe và ghi chép lại lời dạy của Sư Phụ, trau dồi văn tuệ

Buổi thính Pháp được diễn ra tại chính điện chùa Ba Vàng

Buổi thính Pháp được diễn ra tại chính điện chùa Ba Vàng

Phật tử đạo tràng Minh Long Hai Bà Trưng ghi chép lại những lời dạy của Sư Phụ

Phật tử đạo tràng Minh Long Hai Bà Trưng ghi chép lại những lời dạy của Sư Phụ

Niềm hoan hỷ hiện trên khuôn mặt của Phật tử đạo tràng Trúc Thành Đống Đa sau buổi thính Pháp

Niềm hoan hỷ hiện trên khuôn mặt của Phật tử đạo tràng Trúc Thành Đống Đa sau buổi thính Pháp

13
CHIA SẺ
Bình luận (4)

Đọc thêm

04 T5, 2021
04 T5, 2021
Trao yêu thương đến muôn loài chúng sinh

"Từ bi trong đạo Phật là tình thương yêu rộng khắp, bình đẳng, không chỉ tình thương với nhân loại mà thương rộng ra đến cả con vật, muôn loài chúng hữu tình." Thầy Thích Trúc Thái Minh.

21 273

Trao yêu thương đến muôn loài chúng sinh

04 T5, 2021
04 T5, 2021
Giữ tâm an định

"Dù cuộc đời...có nhiều sóng gió, phong ba, nhưng khi chúng ta biết điều phục tâm, giữ tâm được định tỉnh thì mọi việc sẽ an ổn." Thầy Thích Trúc Thái Minh

5 167

Giữ tâm an định

04 T5, 2021
04 T5, 2021
"Con người sống với nhau bằng tình thương yêu..."

"Con người sống với nhau bằng tình thương yêu thì hạnh phúc mới đến." Thầy Thích Trúc Thái Minh - chùa Ba Vàng

4 194

'Con người sống với nhau bằng tình thương yêu...'

18 T2, 2021
18 T2, 2021
[Tổng hợp] Những lời giảng thấm thía triết lý sống của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Phần I

Đã là người con Phật, ai cũng mong mình có thể ứng dụng những điều trân quý trong Phật Pháp vào cuộc sống để dung hòa tất thảy những hoạt động hằng ngày...

8 385

[Tổng hợp] Những lời giảng thấm thía triết lý sống của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Phần I