Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ được Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức hàng năm nhằm mục đích tiếp dẫn hàng hậu lai thọ nhận giới pháp của Phật, để làm nền tảng cho các giới tử tu hành cầu trí tuệ giải thoát, tự lợi và lợi tha.
Năm nay, Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI đã được tổ chức vào ngày 12/11/Canh Tý (tức 25/12/2020), tại Trụ sở GHPGVN tỉnh Quảng Ninh – chùa Trình, TP.Uông Bí.
Lễ khai mạc Đại giới đàn đã được trang trọng tổ chức dưới sự chứng dự của Hội đồng Giới sư, chư Tôn giáo phẩm, quý Thầy Nghiệp sư.

Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI đã được tổ chức tại Trụ sở GHPGVN tỉnh Quảng Ninh - chùa Trình, TP.Uông Bí
Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI đã được tổ chức tại Trụ sở GHPGVN tỉnh Quảng Ninh – chùa Trình, TP.Uông Bí
Đại diện chính quyền tham dự lễ khai mạc Đại giới đàn
Đại diện chính quyền tham dự lễ khai mạc Đại giới đàn

Ban Tổ chức cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng do HT.Thích Thanh Dũng – Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN làm Hòa thượng đàn đầu; HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN làm Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN làm Giáo thọ A-xà-lê; cùng 7 vị Tôn chứng sư. Hội đồng Thập sư Ni do Ni Trưởng Thích Đàm Bản – Phó Ban Trị sự, kiêm Trưởng phân ban Ni giới tỉnh Hà Nam làm Hòa thượng Đàn đầu; Ni Trưởng Thích Đàm Thanh làm Yết-ma A-xà-lê ; Ni Trưởng Thích Hạnh Nhã làm Giáo thọ A-xà-lê; cùng 7 vị Tôn chứng đàn Ni.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban những lời pháp nhũ quý báu, sách tấn các giới tử
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban những lời pháp nhũ quý báu, sách tấn các giới tử
Quý Thầy Nghiệp sư chứng minh và tham dự Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ, lần thứ XI
Quý Thầy Nghiệp sư tham dự và chứng minh Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ, lần thứ XI

Được biết, giới đàn có 304 giới tử đăng danh đã vượt qua kỳ sát hạch tuyển chọn và chính thức được trao truyền giới châu. Trong đó, chùa Ba Vàng có 13 giới tử cầu giới Tỳ-kheo, 7 giới tử cầu giới Tỳ-kheo Ni, 19 giới tử cầu giới Sa-di và 18 giới tử cầu giới Sa-di Ni.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tham dự Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI
Chư Tăng chùa Ba Vàng tham dự Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI
Giới tử chùa Ba Vàng cầu giới Sa-di tại Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ
Giới tử chùa Ba Vàng cầu giới Sa-di tại Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ

Lễ tấn đàn truyền giới đã diễn ra trang nghiêm trong sự cần cầu giới Pháp của các giới tử. Chư giới tử lần lượt được Hội đồng Giới Sư ban bố những lời pháp nhũ quý báu và trao truyền giới tướng để tiến tu học đạo, phụng sự chúng sinh, báo đền ơn Phật tổ.

Hòa Thượng Thích Thanh Dũng - Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng, Ni chùa Ba Vàng chụp ảnh lưu niệm
Hòa Thượng Thích Thanh Dũng – Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng, Ni chùa Ba Vàng chụp ảnh lưu niệm
Lễ tấn đàn truyền giới hoàn mãn, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chụp ảnh lưu niệm cùng 13 tân Tỳ-kheo
Lễ tấn đàn truyền giới hoàn mãn, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chụp ảnh lưu niệm cùng 13 tân Tỳ-kheo
19 tân Sa-di chùa Ba Vàng tham dự Đại Giới Đàn
19 tân Sa-di chùa Ba Vàng tham dự Đại Giới Đàn

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài