Nhân quả rất chi ly và vi tế, nên chúng ta chớ khinh tội lỗi nhỏ, đừng cho rằng nó không đưa đến quả báo.
Đại đa số chúng ta thường có quan niệm xem thường tội lỗi nhỏ, cho rằng cái gì lớn mới là quan trọng. Nhưng không có nhỏ, làm sao có lớn? Không có từng giọt nước nhỏ, làm sao đầy bình? Cũng thế, một hạt giống nhỏ bé có thể cho ra quả vô cùng lớn. Một tổ kiến nhỏ có thể làm vỡ cả con đê. Hay một đốm lửa của tàn thuốc lá cũng có thể làm cháy cả cánh rừng. Hoặc một lời nói ác, lúc đầu thấy như không có gì, chỉ là để đùa, nhưng nếu cứ tiếp tục nói xấu ác, hậu quả sẽ tai hại vô cùng. Mọi người sẽ mất niềm tin với chúng ta. Lúc ấy, chúng ta mới nghĩ, ngay từ đầu đừng làm như vậy thì đã quá muộn rồi.

>> Luật nhân quả do ai tạo ra?

>> Giải nghi câu nói “Gieo nhân nào gặt quả nấy”

Qua video “Gieo nhân nhỏ nhưng gặt quả lớn – Chớ khinh thường tội lỗi nhỏ” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải, quý Phật tử và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về điều này.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận