12 T11, 2021

Giàu, nghèo đều từ hai chữ "nhân duyên"

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

176 0
3

Bình luận (0)