Hiện tượng nhìn thấy tương lai là một hiện tượng bí ẩn mà ngày nay khoa học chưa có lời giải đáp chính xác. Tuy nhiên, trong nhiều bộ kinh điển của Phật giáo, có sự xuất hiện của rất nhiều vị chư Tôn đức Tăng, Ni, nhờ tinh tấn tu tập thiền định đắc được Thánh quả A-La-Hán, tâm được giải thoát, dứt được phiền não, đầy đủ sáu phép thần thông. Trong đó thiên nhãn thông là thấy tất cả các cõi giới và hàng chúng sanh khắp mọi nơi, mọi cõi; Túc mạng thông là biết sanh mạng đời trước của mình, của chúng sanh và cả đời sau luân chuyển thế nào. Như vậy, hiện tượng nhìn thấy tương lai là hiện tượng thuộc về tâm linh, đó là một số người có được khả năng nhìn thấy trước những sự việc, hiện tượng diễn ra trong tương lai và kết quả xảy ra đúng y vậy. Vậy thì tại sao những người ấy lại có khả năng nhìn thấy trước tương lai?

Để có câu trả lời đầy đủ “Giải mã hiện tượng bí ẩn nhìn thấy tương lai”, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe video qua lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh nhé!

Xem thêm: 4 nhân duyên của bệnh tật và phương pháp chuyển hóa

Trùng tang là gì và cách hóa giải trùng tang

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *