17 T10, 2018

Giải đáp thắc mắc về anh linh Anh hùng Liệt sĩ

Có một chuyện rất kỳ lạ là mỗi lần như vậy, khi chúng con thắp hương ở tượng đài Tổ quốc ghi công của nghĩa trang, bát hương thường cháy rất lớn...

1 0

17 T10, 2018

Giải đáp thắc mắc về anh linh Anh hùng Liệt sĩ

Có một chuyện rất kỳ lạ là mỗi lần như vậy, khi chúng con thắp hương ở tượng đài Tổ quốc ghi công của nghĩa trang, bát hương thường cháy rất lớn...

1 0
2

Bình luận (0)