28 T1, 2021

Gia tiên "ăn Tết" thế nào? Chỉ cúng một mâm cỗ liệu có đủ?

Câu hỏi: “Con chào Thầy ạ. Mỗi dịp lễ Tết, cúng giỗ mọi nhà thường làm một mâm cơm để cúng cho gia tiên. Cửu huyền thất tổ có rất nhiều mà chỉ cúng một mâm cơm thì làm sao mà đủ được? Con rất thắc mắc. Xin Thầy chỉ dạy cho con được rõ ạ. Con xin cảm ơn Thầy.” Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video “Gia tiên "ăn Tết" thế nào? Chỉ cúng một mâm cỗ liệu có đủ? ” trên đây.

4 1

28 T1, 2021

Gia tiên "ăn Tết" thế nào? Chỉ cúng một mâm cỗ liệu có đủ?

Câu hỏi: “Con chào Thầy ạ. Mỗi dịp lễ Tết, cúng giỗ mọi nhà thường làm một mâm cơm để cúng cho gia tiên. Cửu huyền thất tổ có rất nhiều mà chỉ cúng một mâm cơm thì làm sao mà đủ được? Con rất thắc mắc. Xin Thầy chỉ dạy cho con được rõ ạ. Con xin cảm ơn Thầy.” Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video “Gia tiên "ăn Tết" thế nào? Chỉ cúng một mâm cỗ liệu có đủ? ” trên đây.

4 1
8

Bình luận (1)