Kính Bạch Thầy!
Khi trong gia đình chúng con có người ốm nặng sắp chết, nếu theo pháp môn Tịnh độ, thì chúng con nên làm thế nào ạ?
Xin Thầy cho con được biết.

Thầy Thích Trúc Thái Minh Trả Lời:

Ở đây chúng ta thấy, chẳng phải pháp môn Tịnh độ mà tất cả chúng ta đối với gia thân quyến thuộc của mình khi sắp lâm chung thì chúng ta phải y như lời Phật dạy để trợ duyên cho người sắp mất. Nếu họ tỉnh táo chúng ta phải đến khai thị cho họ và sách tấn họ, cho họ được tu tập, khuyên họ khởi những thiện tâm, và tụng kinh rồi làm các việc phúc lành, phát nguyện cúng dường, phóng sinh, bố thí để hồi hướng phúc báu cho người đó.

Trong kinh Địa Tạng còn nói: có khi mang những đồ vật khi sống người đó rất yêu quý đến trước mặt người đó nói “Cái này bây giờ chúng tôi mang cái này để cúng dường lên Tam Bảo, người sắp lâm chung nên phát tâm cúng dường” để cho người ta khởi được tâm cúng dường và tâm xả ly.

Xem thêmAi rồi cũng phải chết, vậy chúng ta sống vì điều gì?

Theo Đức Phật chết rồi nên chôn hay thiêu (hỏa táng)?

Người chết ăn gì, uống gì và họ có thật sự hưởng được đồ cúng không?

Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu?

Trùng tang: Nguyên nhân và cách hóa giải

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *