Vợ chồng đến được với nhau là nhờ vào duyên; không phải vô nhân, vô duyên mà thành vợ, thành chồng. Vợ chồng là duyên nghiệp rất là chặt. Có cái là duyên, có cái là nợ. Lấy được người chồng tốt là do duyên, ngược lại lấy được người chồng không ra gì đó là nợ, lấy nhau để trả nợ cho nhau. Người phụ nữ phải làm sao để chuyển hóa được chồng mình?

Các bạn cùng xem video để được biết câu trả lời từ Thầy Thích Trúc Thái Minh nhé!

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài