Con bạch Thầy! Dân Việt Nam có tục lệ thờ ông Thần Tài để có tài lộc. Vậy có đúng với đạo Phật không ạ?

Câu Trả Lời Từ Thầy Thích Trúc Thái Minh Về Việc Thờ Thần Tài Như Sau:

Với tinh thần của đạo Phật thì không có một ông Thần Tài làm ra tiền của để cho mình. Phật đã dạy tất cả những tài lộc của mình là do phúc báo của mình. Trong ngũ phúc (sức khoẻ, tài sản, nhan sắc, danh dự, trí tuệ), thì phúc báo về tài sản là do mình từng cung kính Tam bảo, bố thí cúng dường, xả tham lam. Phúc của mình được mười đời thì sẽ sinh đứa con giữ được mười đời. Cho nên không có ông thần tài nào mang tài sản về cho mình. Vậy các Phật tử không nên thờ Thần Tài nữa.

Trong kinh Tương Ưng Bộ, Phật có nói nguyên nhân nào buôn bán làm ăn lụn bại, hanh thông, và tấn phát. Phật nói ý thế này: nếu người cư sĩ ấy đến gặp một thầy tu, bảo: Bạch Thầy, hôm này con sẽ cúng Thầy 10 đồng, nhưng khi cúng chỉ cúng có 3 đồng. Thế thì người này công việc làm ăn ngày càng lụn bại. Còn người khác nói cúng 10 đồng thì cúng đúng 10 đồng, thì người này công việc thuận lợi. Còn người khác nói cúng 10 đồng nhưng lại cúng 20 đồng thì công việc buôn bán thịnh đạt. Nhưng đây chỉ là một trong những nhân mà thôi. Thế chúng ta mới biết đó là do phúc báo, có phúc báo thì để đâu cũng sống được, còn vô phúc thì đổ vàng vào người cũng không được hưởng.

Vậy chúng ta là Phật tử đã học Phật thì nên chăm hành thiện tích phúc, chứ không phải thờ ông Thần Tài cầu ông đem tài sản về cho mình.

Xem thêm: Tụng Kinh Gì Để Cầu An, Và Tụng Kinh Gì Để Cầu Siêu?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *