25 T11, 2021

Đừng bao giờ để cha mẹ chìa tay xin tiền mình

"Cha mẹ ngại xin tiền các con lắm vì xin tiền con trai lại sợ con dâu biết, xin tiền con gái lại sợ con rể hay. Vậy nên, làm con thì đừng bao giờ để cha mẹ phải chìa tay xin tiền mình...

3 0
1

25 T11, 2021

Đừng bao giờ để cha mẹ chìa tay xin tiền mình

"Cha mẹ ngại xin tiền các con lắm vì xin tiền con trai lại sợ con dâu biết, xin tiền con gái lại sợ con rể hay. Vậy nên, làm con thì đừng bao giờ để cha mẹ phải chìa tay xin tiền mình...

3 0
1

Bình luận (0)