10 T8, 2021

Ca khúc: Đức Thế Tôn cứu đời

Đức Thế Tôn là mặt trời chiếu soi phá tan đi màn đêm u tối xoá tan đi tà kiến khổ đau. Đức Thế Tôn rạng ngời. Trí tuệ Ngài bao trùm khắp Tam thiên.

112 0
4

Bình luận (0)