Đức Phật Thích Ca là người đã khám phá và khai sáng ra đạo Phật – con đường đi đến giải thoát bất diệt cho muôn loài chúng sinh. Kể từ ngày Đức Phật chứng đạt chân lý đến nay, đã hơn 25 thế kỷ, nhưng Phật giáo vẫn luôn tồn tại trong lòng nhân loại. Dù khoa học ngày càng phát triển thì những lời dạy của Đức Phật vẫn còn nguyên giá trị, không thay đổi và có thể dẫn đầu cho khoa học. Như nhà bác học Albert Einstein từng nói: “Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó”.

>>> Phật giáo là một nền giáo dục, khoa học?

Đức Phật Thích Ca chính là một nhà khoa học vĩ đại - Người đã khám phá ra đạo Phật, chỉ ra con đường giúp chúng sinh thoát khổ
Đức Phật Thích Ca chính là một nhà khoa học vĩ đại – Người đã khám phá ra đạo Phật, chỉ ra con đường giúp chúng sinh thoát khổ

Do đâu được như thế? Chính là nhờ chân lý Đức Phật chứng đạt là đúng lẽ thật, đưa con người trở về với sự thật muôn đời. Vì vậy, Phật giáo rất thực tế, không phải huyền hoặc và có thể nói Đức Phật cũng chính là một nhà khoa học vĩ đại.
Qua video “Đức Phật Thích Ca là một nhà khoa học vĩ đại” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ hiểu hơn về điều này.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *