Đức Phật là bậc Đạo sư đã tự mình giác ngộ và cũng là bậc cứu khổ. Ngài đã tìm ra chân lý về con đường giải thoát, rồi dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi mọi đau khổ trên thế gian. Những người đệ tử Phật cũng vâng theo lời chỉ dạy của Ngài mà hành trì giới đức, tinh tấn tu tập, hướng tới giác ngộ giải thoát.
Tuy nhiên, có nhiều ý kiến thắc mắc rằng, nếu Đức Phật có thể cứu khổ cho chúng sinh thì tại sao nhân loại vẫn còn phải chịu biết bao khổ đau? Tại sao thế giới ngoài kia vẫn triền miên trong chiến tranh, thiên tai, nghèo đói và bệnh tật? Và tại sao có những người dù theo đạo Phật nhưng vẫn chưa thể thoát được khổ đau?
Câu trả lời từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về sự cứu khổ của Đức Phật đối với con người cũng như muôn loài chúng sinh.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài