Đức Phật nói rằng, Ngài là bậc toàn giác. Ngài thấu triệt, thấy rõ tất cả mọi điều trong pháp giới nhưng Ngài không phải đấng toàn năng. Trong lịch sử phát triển tôn giáo của nhân loại đến nay, đa phần các tôn giáo có chủ trương về thần linh và thần quyền, gọi là tôn giáo hữu thần.

>> Vì sao Đức Phật quyết định giáng trần?

Đạo Phật cũng là một tôn giáo. Đức Phật cũng thấy có những vị thần linh ở các cõi giới. Họ có thể có những năng lực, quyền năng nhất định và có những phúc báu hơn con người. Nhưng những vị thần linh ấy cho đến những vị trời, Đức Phật thấy họ cũng chỉ là chúng sinh, vẫn chịu đau khổ và vẫn phải đi luân hồi.
Có thể nói Đức Phật đã tuyên bố rằng, không có một ai là người sáng tạo, làm ra thế giới này; không có một ai sắp đặt, an bài, ấn định số phận cho chúng sinh. Vì thế, có thể gọi Đạo Phật là tôn giáo vô thần, không có thần.
Qua video “Đức Phật có phải là đấng toàn năng không?” Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về điều này.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *