16 T9, 2022

Du hành xuyên thời gian có thật không?

"Kính bạch Thầy, con có hay xem các video, các chương trình khoa học nói về du hành thời gian, nghĩa là có thể đi về quá khứ hoặc đi đến tương lai, có rất nhiều giả thuyết được đưa ra. Con muốn hỏi dưới góc nhìn của đạo Phật thì những điều đó có thật không ạ. Kính mong Thầy giải đáp giúp con, con xin tri ân công đức Thầy.”

107 1

16 T9, 2022

Du hành xuyên thời gian có thật không?

"Kính bạch Thầy, con có hay xem các video, các chương trình khoa học nói về du hành thời gian, nghĩa là có thể đi về quá khứ hoặc đi đến tương lai, có rất nhiều giả thuyết được đưa ra. Con muốn hỏi dưới góc nhìn của đạo Phật thì những điều đó có thật không ạ. Kính mong Thầy giải đáp giúp con, con xin tri ân công đức Thầy.”

107 1
6

Bình luận (1)