08 T5, 2022

Diễu hành xe hoa mừng Phật đản sinh | Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng, ngày 08/4/Nhâm Dần

[TRỰC TIẾP] Diễu hành xe hoa mừng Phật đản sinh | Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng, ngày 08/4/Nhâm Dần (tức ngày 08/5/2022)

176 1
6

08 T5, 2022

Diễu hành xe hoa mừng Phật đản sinh | Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng, ngày 08/4/Nhâm Dần

[TRỰC TIẾP] Diễu hành xe hoa mừng Phật đản sinh | Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng, ngày 08/4/Nhâm Dần (tức ngày 08/5/2022)

176 1
6

Bình luận (1)