14 T10, 2021

Những điều cần lưu ý khi cải táng, bốc mộ, sang cát - tránh "động mồ mả"

Việc sang cát, bốc mộ đã trở thành một vấn đề lớn đối với nhiều người, sợ động mồ động mả, gia đình sẽ gặp phải chuyện không hay. Làm sao để tránh việc bị “động mồ mả”?

135 0
5

14 T10, 2021

Những điều cần lưu ý khi cải táng, bốc mộ, sang cát - tránh "động mồ mả"

Việc sang cát, bốc mộ đã trở thành một vấn đề lớn đối với nhiều người, sợ động mồ động mả, gia đình sẽ gặp phải chuyện không hay. Làm sao để tránh việc bị “động mồ mả”?

135 0
5

Bình luận (0)