Đức Phật dạy, trên đời có tám nỗi khổ lớn: khổ sinh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ ái biệt ly, khổ oán tắng hội ngộ, khổ cầu bất đắc và khổ ngũ ấm lẫy lừng bừng cháy. Đó là tám cái khổ mà hầu hết chúng ta ai cũng không thể tránh khỏi. Chỉ có Phật Pháp mới giúp con người ta trừ bỏ được cái khổ. Tuy nhiên, có ý kiến thắc mắc, nếu chúng ta biết tu học Phật Pháp, hành thiện tích đức thì đời này cũng như đời sau sẽ được giàu sang, sung sướng. Cứ như vậy, lặp lại hết kiếp này đến kiếp khác.
Vậy thì tại sao phải xuất gia tu khổ hạnh, lại chẳng được hưởng những thú vui ở đời? Và đâu mới là cái khổ nhất trên đời này?
Video trên đây là những lời giảng giải của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về nỗi đau khổ nhất trong đời người.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài