Đại lễ Vu Lan

Đọc thêm

06 T12, 2020
06 T12, 2020
Vu Lan là gì?

Lễ Vu Lan là một dịp lễ lớn trong nhà Phật. Đây cũng là dịp để những người con được báo hiếu cha mẹ, tìm về suối nguồn yêu thương. Như truyền thống của người Việt bao đời, chữ Hiếu luôn được đề cao và coi trọng. Vì thế mà lễ Vu Lan đã trở thành một nét đẹp nhân văn đầy ý nghĩa trong truyền thống người Việt...

0 8

Vu Lan là gì?

06 T12, 2020
06 T12, 2020
Radio: Vu Lan về - nở hoa thơm ngát - những trái tim hiếu hạnh

Đức Phật dạy: "Con đường đi đến Phật quả nhất khoát phải là con đường hiếu hạnh. Chữ hiếu đứng đầu muôn đức, đứng đầu muôn hạnh. Tâm hiếu là tâm Phật. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc hiền Thánh đều phải đi con đường đặc biệt duy nhất này"...

0 94

Radio: Vu Lan về - nở hoa thơm ngát - những trái tim hiếu hạnh