17 T7, 2022

Đại lễ phát Bồ đề tâm nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Nhâm Dần (tức ngày 17/7/2022)

Đại lễ phát Bồ đề tâm nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Nhâm Dần (tức ngày 17/7/2022)

58 0
2

Bình luận (0)