“Cuộc đời của chúng ta là hiện tướng của tâm mình.
Tâm làm chủ và tâm tạo tác, sinh ra tất cả mọi chuyện. Từ tâm khiến chúng ta nói, chúng ta làm và khi chúng ta nói, làm thì sẽ tạo ra một hậu quả. Tâm mà sân si thì sẽ nói ra lời khó chịu, làm đổ vỡ các mối quan hệ của chúng ta. Như vậy là chúng ta thất bại. Còn nếu tâm sáng suốt, trí tuệ, giàu lòng yêu thương thì khi chúng ta nói và làm, sẽ đem lại những điều an vui cho mọi người; khi mọi người hoan hỷ, rồi trợ duyên, giúp đỡ chúng ta thì chúng ta sẽ được an vui, tốt đẹp.
Như vậy, tâm là nhân sâu xa nhất để tạo ra cuộc đời của chúng ta là khổ hay vui. Khi chúng ta khởi những tâm thiện lành thì ngay tại tâm chúng ta đã “thưởng” luôn cho mình niềm vui, chưa đòi hỏi niềm vui ấy ở đâu, ai mang lại. Còn ai khởi một tâm xấu ác, muốn hại người, làm điều xấu, phạm pháp thì ngay khi khởi tâm đó, trong tâm đã bất an, lo sợ và rất nhiều thứ không an ổn, không vui xảy đến. Một tâm báo thù thì đã chứa đầy những sự sôi sục, sự nóng bức, sự khổ thiêu đốt mình, chưa phải ra đến hành vi. Như vậy, chỉ mới khởi tâm là đã chiêu cảm ngay sự mát lành hay cái nóng nực, đau khổ trong tâm.
Cho nên, những người thường khởi tâm ác, bất thiện thì hay bất an, mệt mỏi,… Còn người nào từ sáng đến tối thường nghĩ (thường khởi nghĩ) những điều tốt lành, trong sáng thì người ấy được thư thái, an lạc. Đó là bản chất của tâm.”
Trên đây là một trích đoạn bài giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi chia sẻ pháp, chủ đề “Cuộc đời: Tội – Phúc và Khổ – Vui” với “Công ty cổ phần Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế Havico”. Qua lời Sư Phụ giảng, các thành viên đã hiểu hơn về tâm và những cách tích lũy phúc báu để làm hành trang đi du học sắp tới.
Không chỉ được tham quan, lễ Phật, lắng nghe Sư Phụ chia sẻ Phật Pháp, trong thời gian ở chùa, các thành viên trong đoàn còn được leo núi Bồ đề và làm công quả để tích lũy phước báu.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận!

Niềm vui của các bạn khi được về chùa Ba Vàng
Niềm vui của các bạn khi được về chùa Ba Vàng
Đoàn Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế Havico kính lễ tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm
Đoàn Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế Havico kính lễ tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm
Phái đoàn lễ Phật khi lên thăm núi Bồ Đề
Phái đoàn lễ Phật khi lên thăm núi Bồ Đề
Các bạn trong đoàn đã tham gia lao động công quả để tích lũy phước báu
Các bạn trong đoàn đã tham gia lao động công quả để tích lũy phước báu
Các bạn trong đoàn đang xới cỏ
Các bạn trong đoàn đang xới cỏ
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi chia sẻ pháp, chủ đề “Cuộc đời: Tội - Phúc và Khổ - Vui”
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi chia sẻ pháp, chủ đề “Cuộc đời: Tội – Phúc và Khổ – Vui”
Cán bộ công ty rất hoan hỉ khi được gặp Sư Phụ
Cán bộ công ty rất hoan hỉ khi được gặp Sư Phụ
Cuối buổi chia sẻ Phật Pháp, Sư Phụ cùng cán bộ,nhân viên Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế Havico chụp ảnh kỉ niệm
Cuối buổi chia sẻ Phật Pháp, Sư Phụ cùng cán bộ,nhân viên Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế Havico chụp ảnh kỉ niệm
Phái đoàn cùng chụp ảnh kỉ niệm tại cổng Tam Quan Ngoại của chùa Ba Vàng
Phái đoàn cùng chụp ảnh kỉ niệm tại cổng Tam Quan Ngoại của chùa Ba Vàng

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài