04 T2, 2021

Cúng Tết gia tiên thế nào để cả năm được may mắn, vạn sự như ý?

Gia đình con sắp tới có nhiều sự dự định làm ăn, xây nhà và các cháu thì thi cử. Mong Thầy hướng dẫn cho con nên cúng Tết thế nào để ông bà, gia tiên phù hộ cho gia đình con cả năm được may mắn, vạn sự như ý...

9 0
1

04 T2, 2021

Cúng Tết gia tiên thế nào để cả năm được may mắn, vạn sự như ý?

Gia đình con sắp tới có nhiều sự dự định làm ăn, xây nhà và các cháu thì thi cử. Mong Thầy hướng dẫn cho con nên cúng Tết thế nào để ông bà, gia tiên phù hộ cho gia đình con cả năm được may mắn, vạn sự như ý...

9 0
1

Bình luận (0)