12 T8, 2021

Cúng rằm tháng 7 ngày nào thì tốt? Không cúng trước 15 âm lịch có sao không?

Kính bạch Thầy, con xin hỏi là vì sao phải cúng rằm tháng 7 trước ngày 15 âm ạ? Nếu đến ngày 15 con mới cúng thì có sao không?

1077 1
21

Bình luận (1)