Con bạch Thầy! Ở nhà con có thờ Phật, vậy khi cúng gia tiên con có nên cúng Phật xong mới cúng gia tiên không ạ?

Thầy Thích Trúc Thái Minh Trả Lời:

Chúng ta là đệ tử Phật thì nên cúng Phật trước xong mới cúng gia tiên. Nhưng không nên cứng nhắc có thể là cúng chúng sinh hay cúng gia tiên trước rồi cúng Phật cũng được. Phật cũng không trách là sao lại cho chúng sinh ăn trước.
Cũng giống như ở nhà, đến bữa mà trẻ con đói thì cũng phải cho ăn trước, ông bà cũng phải ăn sau.
Nhưng mà thường thì cúng Phật trước rồi cúng chúng sinh, để chúng ta thêm lòng cung kính với Phật.

Xem thêm: Thờ Chung Bát Hương Người Mới Mất Với Gia Tiên Được Không?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *