“Con kính bạch Sư Phụ, con là Phật tử còn sơ cơ chưa có nhiều hiểu biết, con xin Sư Phụ giải đáp cho con một điều này ạ. Con có nghe một đạo hữu nói khi làm được một việc thiện nếu có bao nhiêu công đức chúng ta cứ đem hồi hướng hết về quả vị Vô Thượng Bồ Đề Chính Đẳng Chính Giác mà không hồi hướng cho mình được giàu sang, xinh đẹp, được hạnh phúc, được công danh sự nghiệp,… thì trong những kiếp sau mình sẽ không có những phước báu về những điều đó. Từ khi nghe được như vậy thì có lúc con cũng thấy sợ sợ, không dám hồi hướng công đức về quả vị Vô Thượng Bồ Đề. Con thấy thật hổ thẹn vì tâm Bồ Đề của mình còn non nớt quá. Con xin Sư Phụ chỉ dạy cho con để con được thêm tinh tấn ạ. Con xin tri ân công đức của Sư Phụ.”
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video “Có phải hồi hướng hết công đức để thành Phật thì kiếp sau sẽ không được giàu sang phú quý?” trên đây để lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài