08 T4, 2021

Có nên sử dụng những phương tiện từng gây tai nạn giao thông?

Theo giáo lý đạo Phật, nếu người tài xế gây tai nạn giao thông thì người điều phối vận tải có chịu nhân quả xấu? Và những chiếc xe gây tai nạn có nên...

1380 16
82

08 T4, 2021

Có nên sử dụng những phương tiện từng gây tai nạn giao thông?

Theo giáo lý đạo Phật, nếu người tài xế gây tai nạn giao thông thì người điều phối vận tải có chịu nhân quả xấu? Và những chiếc xe gây tai nạn có nên...

1380 16
82

Bình luận (16)